Standpunt CDA

Standpunt CDA

Bekijk de standpunten van het CDA op het gebied van de hypotheekrenteaftrek.

LET OP!!

  • Vlaktaks; kan zeer nadelig uitpakken voor de lagere inkomens.
  • Onduidelijk is wat deze maatregelen betekenen voor de inkomens die nu vallen in de laagste belastingschijf.

STANDPUNTEN PARTIJPROGRAMMA 2012 - CDA

  • Wie versneld de hypotheekschuld aflost krijgt een bonus.
  • Handhaven van de hypotheekrenteaftrek: iedereen trekt af tegen een gelijk tarief.
  • Invoeren van bouwsparen voor de eigen woning.
  • Met de introductie van de sociale vlaktaks(35%) heeft iedereen hetzelfde tarief voor de hypotheekrenteaftrek.
  • Goede stap daartoe is (innovatieve) hervorming van de hypotheekrenteaftrek gericht op afbouwen van de hypotheekschuld zoals onder meer in het Lenteakkoord is afgesproken. Wij willen daarnaast, samen met lagere overheden, komen tot een samenhangend pakket van maatregelen om de (lokale) woningmarkt te stimuleren, via bijvoorbeeld verlaging van gronduitgifteprijzen, erfpacht, financiering voor grondverkopen, garantstellingen en (regionale) afstemming van de woningmarkt. Ten behoeve van versnelling van de afbouw van de schuld van mensen die al een hypotheek hebben, is een fiscale aflossingsbonus gewenst en financiers zullen de mogelijkheid moeten openen voor het jaarlijks tenminste voor 20% boetevrij aflossen op bestaande hypotheken. Onderzocht moet worden of en hoe tegoeden in prepensioen regelingen en levensloopregelingen aan te wenden zijn voor aflossing van bestaande hypotheken — zonder tussenkomst van de belastingdienst.