Standpunt D66

Standpunt D66

Bekijk de standpunten van D66 op het gebied van de hypotheekrenteaftrek.

LET OP!!

  • Per 1 januari 2013 vallen alle nieuwe hypotheken direct onder de beperking van de hypotheekrenteaftrek.
  • Bestaande hypotheken vallen over 5 jaar onder hetzelfde regime.
  • Hypotheekrenteaftrek stapsgewijs beperken.

STANDPUNTEN PARTIJPROGRAMMA 2012 - D66

  • D66 wil de hypotheekrenteaftrek beperken en zó vormgeven dat het hebben van schuld niet langer wordt gestimuleerd.
  • D66 gaat daarom uit van (annuïtaire) aflossing van de hypotheek in 30 jaar.
  • Voor bestaande gevallen stellen we voor deze verandering een overgangsregeling van 5 jaar in. Daarmee hebben huizenbezitters de tijd en financiële ruimte om met hun bank nieuwe afspraken te maken en zich aan deze nieuwe regels aan te passen.
  • Verder wil D66 de bevoordeling van de hoogste inkomens verminderen. Het percentage inkomstenbelasting waar tegen afgetrokken mag worden, wordt geleidelijk, elk jaar met 1% beginnend met het toptarief, teruggebracht tot 30% in 2035.
  • Het eigenwoningforfait (een belasting) wordt in de voorstellen afgebouwd en de overdrachtsbelasting wordt uiteindelijk afgeschaft, beginnend met starters. In ons eindbeeld wordt een woning fiscaal net als ander vermogen behandeld (box 3). Met deze lange termijn duidelijkheid wordt gezorgd dat de woningmarkt weer in beweging komt.