Standpunt GroenLinks

Standpunt GroenLinks

Bekijk de standpunten van GroenLinks op het gebied van de hypotheekrenteaftrek.

LET OP!!

  • Forse hypotheekrenteaftrek beperking voor nieuwe hypotheken tot € 500.000,-. Dit beperkt de doorstroming in de gehele woningmarkt.
  • Waarde van duurdere woningen zal afnemen waardoor de bezitters daarvan te maken krijgen met een onderwater hypotheek en "gevangen" blijven in deze woning met de daarbij behorende hypotheekschuld.

STANDPUNTEN PARTIJPROGRAMMA 2012 - GroenLinks

  • De hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk afgeschaft en nieuwe kopers krijgen een starterspremie.
  • Het bedrag aan hypotheekschuld waarover rente kan worden afgetrokken wordt in 2013 voor bestaande hypotheken gemaximeerd op 1 miljoen euro en voor nieuwe hypotheken op 5 ton, en daarna in 25 jaar stapsgewijs afgebouwd tot nul. De waarde van het eigen huis wordt geleidelijk betrokken in de vermogensrendementsheffing, waarbij een vrijstelling geldt ter hoogte van de waarde van een gemiddeld huis. Tegelijkertijd worden het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting geleidelijk afgebouwd. We zijn het eens met de uitgangspunten van het akkoord Wonen 4.0 en pakken de kans om de huursector en koopmarkt in samenhang met elkaar te hervormen.
  • De vrijstelling van het eigenwoningforfait voor huiseigenaren zonder hypotheek (wet-Hillen) vervalt. De kapitaalverzekering eigen woning wordt niet langer fiscaal vrijgesteld voor nieuwe gevallen en het eigenwoningforfait wordt niet geïndexeerd.