Standpunt PvdA

Standpunt PvdA

Bekijk de standpunten van de PvdA op het gebied van de hypotheekrenteaftrek.

LET OP!!

  • Veel standpunten, maar definitieve doorrekening m.b.t. de hypotheekrenteaftrek ontbreekt.
  • Iedereen kan straks maximaal de rente over € 237.000,- (geïndexeerd) hypotheek aftrekken.
  • Na 30 jaar geen hypotheekrenteaftrek voor nieuwe en bestaande hypotheken.

STANDPUNTEN PARTIJPROGRAMMA 2012 - PvdA

  • De PvdA wil de hypotheekrenteaftrek geleidelijk aanpassen. Verstoring van de woningmarkt moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Woningeigenaren moeten zich kunnen aanpassen. Vanaf 2013 zal geleidelijk een nieuw stelsel worden ingevoerd. Uiteindelijk trekt iedereen tegen hetzelfde tarief af; vanaf 2013 wordt het maximale tarief van 52% waartegen men nu kan aftrekken stapsgewijs verlaagd naar een voor ieder gelijk aftrektarief van 30%.
  • Ook het schuldbedrag waarvan de rente mag worden afgetrokken wordt begrensd. In 2013 wordt de woningschuld waarover rente mag worden afgetrokken bevroren op maximaal 1 miljoen euro. Vervolgens wordt dit maximum jaarlijks verlaagd, tot de gemiddelde huizenprijs (nu 237.000 euro). Over dertig jaar kan iedereen dus nog steeds zijn rente aftrekken maar voor een schuld van maximaal de dan geldende gemiddelde woningprijs en allemaal tegen 30%.
  • Voor nieuwe hypotheken zal verder gaan gelden dat de fiscus voortaan uitgaat van een forfaitair annuïtaire hypotheek. Dat betekent dat de toegestane aftrek gedurende de looptijd van 30 jaar afneemt, doordat de fiscus ervan uitgaat dat de hypotheeksom in 30 jaar wordt afgelost.
  • Ook de overdrachtsbelasting gaat op de helling. Deze boete op verhuizen schaffen we voor starters per direct af. Voor alle andere kopers verlagen we hem naar 2% (was 6%).
  • Regering en banken moeten tot gezamenlijke voorstellen komen om de financiering van eigen woningbezit voor kleine ondernemers te verbeteren. Tevens roept de PvdA de banken op om barrières weg te nemen die extra tussentijdse aflossingen bemoeilijken.
  • We zullen direct een aanvang maken met een geleidelijke hervorming van de woningmarkt. De hypotheekrenteaftrek wordt versoberd en zal alle huiseigenaren in de toekomst dezelfde faciliteiten bieden. De huren worden gematigd verhoogd, waarbij ruimte is voor maatwerk. Scheefwonen wordt gericht aangepakt. Voor starters zal de overdrachtsbelasting per direct geheel worden afgeschaft. Er komen startersleningen om 25.000 starters te ondersteunen en 100.000 verhuisbewegingen in gang te zetten.