Standpunt PvdD

Standpunt PvdD

Bekijk de standpunten van de PvdD op het gebied van de hypotheekrenteaftrek.

LET OP!!

  • De PvdD begint per direct met het verlagen van de maximale hypotheekrenteaftrek.
  • De gevolgen hiervan zullen geleidelijk door de jaren heen merkbaar worden.
  • Voorts stelt PvdD de besparingen slechts deels terug te geven aan de belastingbetaler.

STANDPUNTEN PARTIJPROGRAMMA 2012 - Partij van de Dieren

  • De partij voor de dieren wil af van fiscale prikkels die stimuleren tot het hebben van schulden en die het aflossen van een hypotheek beboeten.
  • Over een periode van dertig jaar wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk afgeschaft. Dit kan door het percentage waartegen kan worden afgetrokken per direct te maximeren op 45% en dit maximale aftrekpercentage vervolgens elk jaar met 1,5% te verlagen. De extra lasten worden deels teruggegeven via een verlaging van de inkomensbelasting en het afschaffen van het eigenwoningforfait.
  • Bestaande hypotheken worden hetzelfde behandeld als nieuwe hypotheken.
  • De overdrachtsbelasting wordt afgeschaft.
  • Banken werken verplicht mee aan een verruimde mogelijkheid voor het boetevrij aflossen van bestaande hypotheken.