Standpunt SGP

Standpunt SGP

Bekijk de standpunten van de SGP op het gebied van de hypotheekrenteaftrek.

LET OP!!

  • Geen uitgewerkt plan, maar SGP staat open voor dialoog en heroriëntatie van de woningmarkt.
  • Daarnaast stelt SGP alle bespaarde euro's terug te geven aan de belastingbetaler.

STANDPUNTEN PARTIJPROGRAMMA 2012 - Staatkundig Gereformeerde Partij

  • De hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk hervormd. Elke bespaarde euro geeft de overheid terug via verlaging van de belasting op arbeid, afschaffing van de overdrachtsbelasting en afbouw van het eigen woningforfait.
  • Pensioenopbouw, aflossing hypotheken en zorg worden aan elkaar gekoppeld, bijvoorbeeld doordat een deel van de pensioenopbouw gebruikt mag worden voor aflossing van de hypotheek zodat dat later gebruikt kan worden voor de kosten van de oude dag.
  • Ouders kunnen belastingvrij hun kinderen helpen bij aanschaf van een woning of bij aflossing van de hypotheek.
  • Starters op de woningmarkt kunnen een starterslening krijgen.
  • Starters mogen de aflossing van hun hypotheekschulden over een langere periode uitsmeren, zodat hun maandlasten lager worden.
  • Banken moeten eerder hypotheken verstrekken aan mensen met een tijdelijk contract.
  • Achterstanden bij de restauratie van monumenten moeten teruggedrongen worden. De subsidieregeling moet meerjarig zekerheid bieden voor aanvragers. Kerkelijke organisaties krijgen voldoende ruimte om in de subsidieregeling mee te doen als professionele organisatie.
  • Herbestemming van monumenten wordt gestimuleerd. In het geval van kerken moet voldoende recht worden gedaan aan de bijzondere functie en waarde van het gebouw.