Standpunt SP

Standpunt SP

Bekijk de standpunten van de SP op het gebied van de hypotheekrenteaftrek.

LET OP!!

  • Onduidelijkheid over toepassen van huurwaardeforfait (eigen woningbelasting).
  • Onduidelijkheid wat de regels zijn m.b.t. de verplichte aflossing en de hypotheekrenteaftrek.
  • Geen doorgerekende standpunten m.b.t. de hypotheekrenteaftrek.

STANDPUNTEN PARTIJPROGRAMMA 2012 - SOCIALISTISCHE PARTIJ

  • De hypotheekrenteaftrek wordt in tien jaar tijd afgetopt voor hypotheekschulden tot 350.000 euro. Het percentage waartegen kan worden afgetrokken wordt gemaximeerd op 42 procent. Zo zorgen we ervoor dat de subsidie weer effectief wordt en ‘villasubsidie’ verdwijnt. Het aflossen van hypotheekschulden wordt aangemoedigd.
  • Voor de allerhoogste inkomens komt er een nieuw toptarief van 65 procent, voor het deel van het inkomen dat boven de 150.000 euro uitkomt. De aftrek van pensioenpremies wordt gemaximeerd tot een pensioengevend salaris van anderhalf keer modaal.