Standpunt VVD

Standpunt VVD

Bekijk de standpunten van de VVD op het gebied van de hypotheekrenteaftrek.

LET OP!!

  • Bestaande hypotheken hebben een maximale hypotheekrenteaftrek van 30 jaar (huidig beleid).
  • Voor nieuwe af te sluiten hypotheken (na 1 januari 2013) wordt de hypotheekrenteaftrek direct met een vast percentage beperkt.
  • Onduidelijk is of na 1 januari 2013 dit ook voor aanpassingen/oversluitingen van bestaande hypotheken geldt.

STANDPUNTEN PARTIJPROGRAMMA 2012 - VVD

  • De koopmarkt is gebaat bij duidelijkheid rond de hypotheekrenteaftrek. De VVD wil de hypotheekrenteaftrek behouden. Wel moet deze alleen worden gebruikt waar ze voor was bedoeld: het bevorderen van eigen woningbezit. Het aflossen van hypotheekschuld wordt gestimuleerd.
  • De VVD vindt dat mensen zelf mogen bepalen waar en hoe ze wonen. We willen het eigenwoningbezit stimuleren. Dit is een solide investering in de toekomst en biedt mensen de mogelijkheid hun wensen zelf te realiseren. De VVD is voor een vrije woningmarkt, met steun voor hen die het echt nodig hebben. De VVD zet daarbij in op drie onderdelen, om de hele woningmarkt aan te pakken. In de eerste plaats willen we de huursector en rol van woningbouwcorporaties grondig herzien. In de tweede plaats wil de VVD de hypotheekrenteaftrek toekomstbestendig maken, maar aan de huidige hypotheken wordt niet getornd. Ten derde wil de VVD een ‘Startersoffensief’ om het voor jongeren aantrekkelijker te maken een eerste eigen woning te betrekken.
  • Het uitgangspunt van de VVD is om de hypotheekrenteaftrek te behouden. Maar deze moet weer worden gebruikt waar zij voor was bedoeld: het bevorderen van huizenbezit en het aflossen van hypotheekschuld. Daarom maken we de rente van na 1 januari 2013 afgesloten hypotheken alleen nog aftrekbaar op basis van annuïtaire aflossing.
  • ZZP'ers moeten ook makkelijker toegang krijgen tot de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).