Disclaimer

Door deze site te bezoeken verklaart u akkoord te gaan met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Alle informatie die Hypotheekstemwijzer op of via haar websites aan u verstrekt is geen aanbod, advies of financiële dienst. Wij hopen wel dat u met de verstrekte informatie zodanig uit de voeten kunt dat u met vertrouwen een adviesgesprek met één van onze adviseurs aangaat.

De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld door Hypotheekstemwijzer. Het kan echter, onverhoopt, zijn dat er fouten in de informatie zijn geslopen. Hypotheekstemwijzer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en of volledigheid van de in deze website opgenomen teksten, tarieven en berekeningen. Als u meent een fout te hebben ontdekt, horen wij dit graag via info@hypi.nl en zullen deze fout vervolgens direct corrigeren.

Alle informatie op www.hypotheekstemwijzer.nl is indicatief, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De op de website aangeboden informatie, zoals teksten, berekeningsmodules, grafisch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij Hypotheekstemwijzer. Deze worden tevens beschermd door auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan voor privégebruik.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hypotheekstemwijzer kan niet garanderen dat de site(s) foutloos of ononderbroken functioneren en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De informatie wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Gebruikmaking van de informatie is voor eigen risico van de gebruiker.

Hypotheekstemwijzer sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.hypotheekstemwijzer.nl te kunnen raadplegen.

Disclaimer berekeningen en rekenvoorbeelden
Berekeningen, rekenvoorbeelden en gerelateerde informatie op deze website is alleen bedoeld om u informatief op weg te helpen, en is zeker niet bedoeld om professioneel (financieel) advies te vervangen. Wij bieden professioneel (financieel) advies op basis van persoonlijk contact.